Gals un sākums - Rainis Acs visu redz, Gars ass kā zibens Un dzirkstis met.